×
اصطلاحات
اصطلاحات رایجی که در مقاله نویسی باید بدانیم

این روزها مقاله‌نویسی یکی از فعالیت‌های هر دانشجویی به خصوص در مقاطع تحصیلات بالاتر «کارشناسی ارشد، دکتری» است.

یک شاخص برای ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی
ضریب تأثیر«Impact Factor» یک ژورنال چیست؟

این شاخص نشان‌دهنده فراوانی استنادهایی است که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ شده داده می‌شود .