×
معرفی و شناخت نمایه استنادی
معرفی و شناخت نمایه استنادی (انواع نمایه‌های استنادی برای ارسال مقالات)

برای معرفی و شناخت نمایه استنادی باید ابتدا تعریفی از آن داشته باشیم.

شاخص اچ ایندکس
شاخص اچ ایندکس (H-Index) چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

شاخصی برای ارزیابی علمی مقالات پژوهشگران و محققان  است که میزان تأثیر گذاری آنها را در پیشبرد علم نشان می دهد.