×
نتیجه گیری از پایان نامه
اجزای فصل پنجم و شیوۀ نگارش پایان نامه- قسمت اول

در این نوشتار اصول مهم در فصل پنجم پایان نامه از جمله نتیجه گیری و ارجاعات را می‌آموزید.

اصطلاحات
اصطلاحات رایجی که در مقاله نویسی باید بدانیم

این روزها مقاله‌نویسی یکی از فعالیت‌های هر دانشجویی به خصوص در مقاطع تحصیلات بالاتر «کارشناسی ارشد، دکتری» است.