×
گفتار درمانی
پایان نامه گفتار درمانی

رشته گفتار درمانی از رشته های علوم پزشکی می باشد و علم و دانشی در مورد جنبه های مختلف گفتار و زبان و درمان اختلالات مربوط بدان می پردازد. دانشجویان پس از دفاع پایان نامه گفتار درمانی به بررسی ، تشخیص ، ارزیابی و درمان اختلالات گفتار و زبان است. اختلالات صوتی, اختلالات گفتاری ناشی […]