×
اناتومی
پایان نامه کالبدشناسی

انجام پایان نامه آناتومی. کالبدشناسی یا علوم تشریح (به انگلیسی: Anatomy) عبارت است از مطالعه و بررسی ساختمان و شکل بدن موجودات زنده. کالبدشناسی شاخه‌ای از زیست‌شناسی است که به بررسی ساختار و شیوهٔ کار تن و بدن جانداران می‌پردازد. زیر شاخه‌های آن کالبدشناسی جانوری و کالبدشناسی گیاهی می‌باشد. یک تعریف تقریباً کامل برای کالبدشناسی، […]