×
ژئوفيزيک
پایان نامه ژئوفیزیک

علم ژئوفیزیک‏ ‏ شامل‏ فیزیک‏ زمین‏، جو و اقیانوس‏هاست‏. ژئوفیزیک با بهره‌گیری از دیگر علوم پایه، دانشی است با کاربردهای بسیار زیاد که به شاخه‌های متعددی تقسیم می‌شود.   وظیفه اصلی  ژئوفیزیک، مطالعه فرایندهای فیزیکی است که در سیاره زمین و منظومه شمسی روی می‌دهد. شناخت پدیده‌های مرتبط با تحول زمین جامد، جو و اقیانوس‌ها […]