×
نقل لفظ، نقل فکر، خلاصه و نقد و نظر
با انواع یادداشت‎ها در پژوهش‌های علمی آشنا شوید

یادداشت‌برداری بخش عمده‌ای از مراحل تحقیق را به خود اختصاص می‌دهد، به ۴ مورد از اصلیترین آنها پرداخته ایم.

فریب کاری پژوهش های علمی
انواع فریب کاری‌های ممکن در پژوهش‌های علمی کدامند؟

مهم‌ترین فریبکاری‌هایی که ممکن است اتفاق بیفتند عبارتند از: داده سازی، سرقت محتوایی، فریب کاری علمی و… است.