×
معایب پروپوزال
معایب یک پروپوزال

در این مقاله به معایب و اجزای پروپوزال می پردازیم.