×
به سوژه‌ی موردنظرتان بیاندیشید
با اصول نگارش علمی آشنا شوید

نگارش عملی دارای اصول و قواعد خاصی است. از جمله این نگارش ساده نویسی، ایجاز، امانت داری، شفاف سازی و پرهیز از ابهام و… است.