×
پلیس قضایی
پایان نامه پلیس قضایی

فارغ التحصیلان در این رشته وظایفی از قبیل تحقیق ، کشف جرائم ، ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام و دستورات صادره از مقامات قضایی را بر عهده دارد . ماموران پلیس قضایی افرادی هستند با توجه به وظایف دادسرا آموزش می‌بینند به گونه ای که بتوانند به عنوان ضابط عدلیه و نیز ماموران تحقیق […]