×
پشتیبانی پروپوزال (پروپوزال و انجام پایان نامه)

پشتیبانی پروپوزال پروپوزال ،  متن پیش نویس یا پیشنهاد موضوعی است که برای دریافت مدرک تحصیلی یا شروع اجرای یک پروژه پیشنهاد می شود. در پروپوزال، موضوعی که برای پایان نامه یا موضوع پروژه اجرایی یا تحقیقاتی انتخاب شده است، توضیح اهمیت موضوع مذکور، ذکر پ‍‍ژوهش هایی که در گذشته در این باره صورت گرفته، […]