×
پزشکی خانواده
پزشکی خانواده

در پزشکی خانواده پزشکان باید مستقیم با خانواده ها در تماس باشند.مراقبت های اولیه پزشکی به عهده پزشکان خانواده می باشد. در حقیقت پزشک سلامت نگر می باشند به این معنا که علاوه بر اینکه بیمار را درمان می کنند به بهداشت جسم و روان افراد توجه ویژه ای دارند. خدمات مشاوره و درمانی به عهده […]