×
پزشکی مولکولی
پایان نامه پزشکی مولکولی

وجود بیماری هایی که هر روز جان میلیون ها انسان را به خطر می اندازد و یا منجر به  آسیب های جدی به اعضای بدن می شود، باعث شده است تا بشر همواره به دنبال راه های مناسب برای تشخیص و درمان بیماری ها باشد. بررسی های مولکولی و سلولی هم یکی از راه هایی […]