×
هواشناسی
پروپوزال هواشناسی

دانشجویان و اساتید رشته هواشناسی می توانند جهت بهره مندی از خدمات پژوهشی گروه نخبگان برتر نظیر کارگاه های مقاله نویسی و اپلای با گروه ارتباط برقرار نمایند و بصورت رایگان مشاوره دریافت نمایند. رشته هواشناسی که قبلا اقلیم شناسی خوانده میشد، از جمله گرایش های جغرافیای طبیعی بوده که مدتی هست به عنوان یک […]