×
مهندسی فضای سبز
پروپوزال مهندسی فضای سبز

  مهندسی فضای سبز رشته‌ای است که برگرفته از مهندسی معماری، مهندسی باغبانی ومهندسی عمران می‌باشد. مباحثی از قبل شرایط مناسب برای رشد و نگهداری درختان و گلها و مباحث طراحی محیط در این رشته مطرح است که این رشته را جذاب می‌کند. این رشته به معماری منظره بسیار نزدیک بوده و از آن با عنوان مهندسی طراحی منظره نیز گفته […]