×
پروتزهای دندانی
پایان نامه پروتزهای دندانی

  این رشته شاخه ای از علوم دندانپزشکی می باشد.در این رشته متخصص به ساخت و ترمیم انواع پروتز ها از قبیل پروتزهای متحرک کامل و پارسیل، پروتزهای ثابت و روکش‌ها،پروتزهای فک و صورت, پروتزهای مربوط به ارتدنسی می پردازد. تکنسین پروتز به تنهایی کار را بر روی بیمار انجام نمی دهد حتما باید تحت […]