×
تبدیل مساله به پرسش پژوهش
۵ویژگی‌ کلیدی پرسش پژوهش چگونه مساله را به پرسش پژوهش تبدیل کنیم؟

۵ویژگی‌ کلیدی پرسش پژوهش! پژوهش علمی همواره با نوعی مسأله یا مشکل آغاز‌ می‌شود. هدف آن پیدا کردن جواب مسائل با استفاده از روش‌های علمی است.البته مقصود تهیه پاسخ برای پرسش‌هایی است که تا زمان پژوهش برا آن‌ها پاسخ منطقی وجود نداشته باشد. هر فعالیت پژوهشی‌ می‌تواند از یک سو در جهت کشف دانش جدید، […]