×
پرستاری کودکان
پایان نامه پرستاری کودکان

.رشته پرستاری کودکان قبلا به عنوان گرایشی از رشته ارشد پرستاری مطرح بود و دانشجویانی که تمایل به تحصیل در این رشته را داشتند ابتدا باید دوره پرستاری را به پایان می رساندند این موضوع تا سال ۱۳۹۲ چنین بود.   امروزه این رشته به صورت کاملا مستقل در مجموعه رشته های ارشد علوم پزشکی […]