×
پایگاه اطلاعاتی Embase
معرفی پایگاه اطلاعاتی Embase

یکی از بزرگترین پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی در زمینه زیست پزشکی و دارویی است که توسط الزویر تولید شده است.

بانک اطلاعاتی شامل مجلات معتبر
آشنایی با پایگاه اطلاعاتی سیج (SAGE)

پایگاه اطلاعاتی سیج (SAGE) یک بانک اطلاعاتی شامل مجلات معتبر است. انتشارات بین المللی و خصوصی (SAGE) به خاطر کیفیت و نوآوری در سرتا سر جهان مشهور شده است .

پایگاه جستجو مقالات علمی فارسی
آشنایی با بانک اطلاعات علمی مگ‌ایران (Magiran)

«پایگاه اطلاعات نشریات علمی کشورmagiran»، کامل‌ترین پایگاه و موتور جستجو برای جستجوی مقالات علمی فارسی است.

پایگاه اطلاعاتی ابسکو
معرفی پایگاه اطلاعاتی ابسکو (EBSCO)

ابسکو (EBSCO) یک ناشر ژورنال نیست بلکه یکی از پرچمداران ارائه دهنده پایگاه‌های جستجوی آنلاین و کتاب الکترونیک است.

پایگاه اطلاعاتی تخصصی ProQuest
پایگاه اطلاعاتی تخصصی ProQuest

سعی داریم شما را با مفهموم بانک اطلاعات ،سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی ومزایای استفاده ازاینگونه سیستم ها آشنا می کنیم وبه معرفی پایگاه های اطلاعاتی تخصصی معتبر می پردازیم.