×
پزشکی غدد
پایان نامه پزشکی غدد

دراین رشته به شناخت و درمان بیماری های غدد پرداخته می شود.اگر شخص تیروئید و یا دچار اختلالات در جربی خون و یا دیابت داشته باشد یک فوق تخصص غدد به راحتی آن را تشخیص و درمان می کند.بیماری های دیگری از قبیل بیماری‌های غدد هیپوفیز بیماری های غدد جنسی و دستگاه های تناسلی بیماری‌های […]