×
پاتولوژی
پایان نامه پاتولوژی

    پاتولوژی را می توان علم بررسی بیماری ها دانست و در سه حیطه بیان کرد.پاتو به معنای بیماری و لوژی به معنای علم مطالعه می باشد.در زمینه های مختلفی یک پاتولوژیست می تواند تخصص بگیرد. به عنوان مثال می توان در زمینه ژنتیک تخصص بگیرند که در اینصورت می توانند نوع خاص سرطان […]