×
قواعد و اصول پایان نامه
۶ نرم افزار برتر Citation و Search در مقاله نویسی

در این مطلب شما را با شش مورد از بهترین نرم افزارهای پایان نامه نویسی که به دانشجویان کمک خواهد کرد ، آشنا می کنیم.

بحران کیفی پایان نامه نویسی
آفت زدگی فرآیند پایان نامه نویسی در ایران

شواهد بیانگر آن است که فرآیند پایان ‌نامه نویسی در اکثر گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های ایران دچار بحران‌های کیفی شده و ضروری است هر کسی به میزان نقشی که در این باره دارد به سهم خود در کاهش آن گامی بردارد.

مفهوم، بعد ،مولفه و شاخص
ارتباط بین مفهوم، بعد ،مولفه و شاخص یا معرف

انواع طبقه بندی معرف ها یا شاخص ها

روش های تحقیق
انواع روش های تحقیق

هدف تحقیقات بنیادی را می توان ایجاد نظریه از راه کشف اصول و قواعد کلی دانست.

تعریف معرف یا شاخص
معرف یا شاخص چیست ؟

برای ساختن یک شاخص خوب باید اقلام سئوالات با یکدیگر در ارتباط بوده و همستگی فوق العاده زیادی داشته باشند.

اهداف، سئوالات، فرضيات
اهداف، سئوالات، فرضیات (با توجه به موضوع پژوهش)

در این پست به اهداف، سئوالات، فرضیات (با توجه به موضوع پژوهش) پرداخته می شود.با ما همراه باشید.

نمودار سازي براي متغيرها
مدل تحلیلی تحقیق

مدل ، منعکس کننده واقعیت است وجنبه های معینی ازدنیای واقعی را که با مساله تحت بررسی ارتباط دارند مجسم می کند.

مفهوم سازي وعملياتي كردن
تعاریف مفهوم سازی وعملیاتی کردن

فرایند مفهوم سازی وعملیاتی کردن

سازه در تحقیق
سازه در تحقیق چیست ؟

سازه نیز یک مفهوم است ،اما دارای معانی اضافه نیز می باشد

مفاهيم
انواع مفاهیم

کارکردها ونقش مفاهیم در روش تحقیق