×
طب کار
پایان نامه طب کار

  دراین پست به معرفی رشته طب کار که یکی از رشته های تخصصی بالینی است پرداخته می شود.در این رشته ابتدا به اثراتی که محیط و کار به یکدیگر دارند را مورد ارزیابی قرار می دهند و بعد از آن به شنناسایی ,ارزیابی و کنترل آن می پردازند و همچنین به برررسی آسیب هایی […]