×
پایان نامه روانپزشک
پایان نامه روانپزشکی

آیا تفاوتی بین جراح مغز و اعصاب و یا متخصص مغز و اعصاب وجود دارد؟ اغلب افراد آگاهی لازم  را در مورد تفاوت بین متخصصبن مغز و اعصاب و جراحان مغز و اعصاب نمی دانند. در کل رشته های روانپزشکی و جراحی مغز و اعصاب و تخصص مغز و اعصاب از رشته های پزشکی به […]