×
رادیولوژی
پایان نامه رادیولوژی

در رشته  رادیولوژی دانشجویان باید بدانند که  بعد از فارغ التحصیلی در بیمارستان مشغول به کار می شوند.دانشجویان باید درس هایی را که در طول  دوران دانشگاهی فرا می گیرند را به صورت عملی انجام دهند. دانشجویان  باید درس های ریاضی و فیزیک  تسلط کافی را داشته باشند. در این رشته  باید علم عکس برداری  […]