×
فواید خلاصه نویسی
روش های خلاصه سازی داده ها

هدف از آوردن خلاصه گزارش در سازمان ها و دستگاه های دولتی، ارائه نمونه های کامل ولی کوتاه شده از نوشته برای مسئولان سازمان و مدیران است