×
نگارش پروپوزال

پروپوزال (Proposal) واژه ای انگلیسی به معنی پیشنهاد و طرح اولیه و نقشه کلی هرکار تحقیقی و تحقیقاتی و اجرایی برای هر پروژه است. همانگونه که برای پژوهش و تحقیق انجام کوچکترین کاری لازم است در ابتدا طرح و نقشه ی آن کار آماده شود. برای آموزش انجام تحقیق و تحقیق که معمولا کار زمان […]

نگارش پروپوزال
نحوه نگارش پروپوزال

در این پست به نکاتی در مورد پروپوزال می پردازیم.و نحوه نگارش پروپوزال و نکاتی که در پروپوزال باید رعایت شود را بررسی می کنیم.

پروپوزال
نکات تدوین و نگارش پروپوزال

نکته های فوق العاده ضروری در نگارش پروپوزال را در این مطلب بیان می کنیم.