×
موضوع و طرح مناسب
پیش نیازهای لازم قبل از نگارش پایان نامه

در این مطلب به بررسی پیش نیازهای لازم برای شروع به نگارش پایان نامه می‌پردازیم

اشتباهات در نگارش
اشتباهات رایج در نگارش پایان نامه

ما در این پست به اشتباهات رایج در نگارش پایان نامه می پردازیم.

مفهوم، بعد ،مولفه و شاخص
ارتباط بین مفهوم، بعد ،مولفه و شاخص یا معرف

انواع طبقه بندی معرف ها یا شاخص ها

نمودار سازي براي متغيرها
مدل تحلیلی تحقیق

مدل ، منعکس کننده واقعیت است وجنبه های معینی ازدنیای واقعی را که با مساله تحت بررسی ارتباط دارند مجسم می کند.

تاريخچه سابقه و پيشينه تحقيق
تاریخچه، سابقه موضوع تحقیق یا پیشینه تحقیق

در این پست به نکته های پایان نامه نویسی می پردازیم.

انتخاب مسائل تحقيقاتي
نکاتی در انتخاب مسائل تحقیقاتی

از ابتدای نگارش به برنامه ریزی و طراحی ،جمع آوری اطلاعات و در نهایت تجزیه و تحلیل دقت داشته باشید

تحقیق در نگارش
تحقیق در نگارش مقاله

در این مطالب شما از اهداف و ضرورت تحقیق آگاه می شوید.

گرد آوری و تحلیل داده ها
گرد آوری و تحلیل داده ها

در تمامی پژوهش ها داده هایی گردآوری و تنظیم و خلاصه سازی و توصیف و بعد از مقایسه تحلیل و بررسی و به عبارتی تفسیر می شوند

نگارش پایان نامه
نگارش پایان نامه صفر تا صد

موضوع تحقیقاتی در انجام پایان نامه شاید به نظر شما دشوارترین گام باشد اما اگر پیگیر مباحثی شوید که همیشه توجه شما را به خود جلب کرده راه اسان تری پیش رو دارید