×
نگارش پروپوزال
نحوه نگارش پروپوزال

در این پست به نکاتی در مورد پروپوزال می پردازیم.و نحوه نگارش پروپوزال و نکاتی که در پروپوزال باید رعایت شود را بررسی می کنیم.