×
نوآوری پروپوزال
مقدمه پایان نامه و نکات نگارشی- قسمت دوم

در این مطلب در ادامه قسمت اول، به بررسی سایر نکات کلیدی و مهم در مقدمه پایان نامه می‌پردازیم.