×
نکات کلیدی
نحوه نتیجه‌گیری مقاله؛ نکات کلیدی را همین الان بیاموزید

در بخش نتایج، توصیف کلامی مختصر و مفیدی از آنچه به دست آمده است، ارائه می شود.