×
میکروب شناسی
پایان نامه میکروب شناسی(باکتری شناسی)

  علم میکروب شناسی پزشکی دانش مطالعه باکتری و شاخه‌ای از دانش میکروبیولوژی است. به عبارت دیگر می توان گفت باکتری شناسی شامل ، طبقه بندی , شناسایی وبررسی خصوصیات گونه‌های باکتریایی است. در این گرایش میکروبهایی که برای انسان بیماری زا هستند شناسایی و فعالیت آنها بررسی می شود.تعدادی از باکتری ها دربدن انسان […]

میکروب شناسی
پایان نامه میکروب شناسی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر: میکروبیولوژی یا میکروب شناسی دانشی است که درباره میکروارگانیسم‌ها یا جانداران بسیار ریز بحث و گفتگو می‌کند. جاندارانی که در میکروبیولوژی بیشتر بررسی می‌شوند شامل پروکاریوتها ، باکتری‌ها، ویروسها، و یوکاریوت‌هایی مانند قارچ و تک سلولی‌ها یا پروتوزوآها می‌باشد. اما در میکروبیولوژی پزشکی یا میکروب شناسی پزشکی ، مطالعه چرخه رشد […]