×
ضرورت محدود کردن موضوع
عوامل محدود کننده‌ی موضوع نوشته علمی کدامند؟

نوشته‌ی علمی برای آنکه بتواند به صورت فعالیتی مؤثر صورت گیرد باید موضوع محدودی برای آن انتخاب شود.

تاریخچه موضوع انتخابی
تاریخچه موضوع تحقیق در پایان نامه

محقق یا دانشجو نیاز دارد که آگاهی خود را نسبت تاریخچه موضوع انتخابی با مراجعه به مستندات پیرامون موضوع تحقیق یا پایان نامه گسترش دهد و تحقیقات خود را با با دستاوردهای دیگران هماهنگ کند.

تبدیل موضوع به سوالات قابل تحقیق
تبدیل موضوع به مسئله قابل تحقیق

بهترین راه بررسی هدفمند یک موضوع تبدیل آن به سؤالات قابل تحقیق است.

صفحه عنوان در پایان نامه
نکاتی که برای صفحه عنوان در پایان نامه باید بدانیم

مطالب صفحه عنوان ، باید دقیقا مطابق ترتیب مندرج در روی جلد باشد.

نکاتی برای انتخاب موضوع
نکات مهم در انتخاب موضوع پایان نامه

انتخاب یک موضوع مناسب برای پایان نامه یا رساله در یک رشته از علوم، مستلزم آشنایی با «مبانی مفهومی»، «نظریه های علمی تشکیل دهنده آن رشته» و همچنین «شناسایی آخرین پیشرفت های آن علم» است.