×
مهندسی مواد
پایان نامه مهندسی مواد

گرایشات در این رشته شامل متالوژی ,نانو مواد,بیومتریال,شکل دهی فلزات,ریخته گری ,جوشکاری,مهندسی سطح ,مهندسی مواد مرکب, سرامیک است. متالوژی متالوژی به عنوان یک علم ,دانش نسبتا جدیدی به حساب می آید که با کشف روش های نوین استخراج,فنون جدید شکل دادن و تولید فلزات به وجود آمده است. این علم شامل در تا گرایش متالوژی […]