×
از راه و روش گردآوری اطلاعات آگاه شود
چگونه اجزای یک نوشته تحقیقی را بنویسیم؟

یک نوشته‌ی تحقیقی از ارکان اصلی تشکیل شده است که با شناخت این ارکان می‌توان انسجام متن را حفظ کرد. در اینجا به معرفی ارکان اصلی پرداخته‌ایم با ما همراه باشید.

مقدمه پایان نامه
ویژگی های مقدمه در پایان نامه

مقدمه بخشی از پایان نامه یا رساله است که دانشجو با طرح صورت مسئله تحقیق ، هدف خود را از انتخاب آن موضوع ، برای تحقیق و پژوهش در پایان نامه یا رساله بیان می کند.