×
تایپ کردن پایان نامه از ابتدا
پیش نیاز های لازم برای کار با نرم افزار Microsoft word office

در این پست می توانید با اصول لازم برای تایپ متن پایان نامه در word آشنا شوید.

نمونه‌برداری در پژوهش‌های کیفی
نمونه‌برداری در پژوهش‌های کیفی چگونه صورت می گیرد؟

در پژوهش های کیفی بعید است بتوانید داده های خود را از همه افراد جامعه در ارتباط با موضوع پژوهش گردآوری کنید.

نمونه‌برداری در پژوهش‌های کمی
نمونه‌برداری در پژوهش‌های کمی چگونه صورت می‌گیرد؟

در پژوهش متوجه مفاهیم بنیادی و درک این نکته در موقعیت های معینی پس از گردآوری‌داده‌ها، چگونه باید استنباط شود.

مفهوم های انتزاعی به متغیرهای قابل سنجش
تعریف علمیاتی پایان نامه را چگونه بنویسیم؟

تعریف عملیاتی پایان نامه چیست؟ تعریف علمیاتی به تبدیل مفهوم های انتزاعی به متغیرهای قابل سنجش و اندازه‌گیری و تعیین نحوه ی سنجش و اندازه‌گیری این متغیرها گفته می‌شود.

عنوان جذاب
۷ ویژگی اصلی برای عنوان مقاله؛

این ویژگی‌ها مقاله شما را برای داوران جذاب‌تر می‌کند.

روش تحقیق
چگونه روش تحقیق یک مقاله‌ی علمی و پایان‌نامه را بنویسیم؟

روش تحقیق یک مقاله‌ی علمی و پایان‌نامه از بخش های بسیار مهم است که باید با ظرافت و دقت کافی نوشته شود. 

گامهای اساسی در نوشتن مقاله
قبل از شروع نوشتن مقاله باید چه اصولی را رعایت کنیم؟ (۲)

در مطالب قبل نکته هایی را بیان کردیم در ادامه به گام های اساسی بعدی خواهیم پرداخت.

اصول نوشتن مقاله
قبل از شروع نوشتن مقاله باید چه اصولی را رعایت کنیم؟(۱)

برای اینکه مقاله هاکارآمد و مناسب باشند، نویسنده‌‌ می‌بایست پیش از اقدام به نگارش اصولی را مد نظر قرار دهد.

شش نرم افزار برتر رفرنس دهی و جستجو
قابلیت‌های نرم‌افزار Mendeley

در این پست به معرفی نرم افزار مندلی « Mendeley » و کاربردهای آن می پردازیم .

قواعد و اصول پایان نامه
۶ نرم افزار برتر Citation و Search در مقاله نویسی

در این مطلب شما را با شش مورد از بهترین نرم افزارهای پایان نامه نویسی که به دانشجویان کمک خواهد کرد ، آشنا می کنیم.