×
کمیسر دریایی
پایان نامه مدیریت کمیسر دریایی

  وظایفی که افسران کمیسر دریایی دارند عبارتند از سوخت‌ کشتی‌ و مواد غذایی‌ برای‌ کارکنان‌ نیروی‌ دریایی‌,تهیه لوازم مکانیکی موجود در کشتی و استخدام نیروی جدید می باشد. فارغ التحصیلان در این رشته باید در مورد تخصص های مختلف‌ نیروی‌ دریایی‌ اطلاعات کافی داشته باشند.باید در مورد قطعات یدکی اطلاعات کافی داشته باشند. خدمات […]