×
مددکاری اجتماعی
پایان نامه مددکاری اجتماعی

    رشته مددکاری اجتماعی یکی از رشته های مهم محسوب می شود فارغ التحصیلان می توانند در یکی از مراکز به عنوان مثال زندان‌ها یا پرورشگاه‌ها با آموزش هایی که در دورا تحصیل فراگرفته اند مشغول به کار شوند.افرادی که به هر دلیل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی دچار مشکل هستند می توانند از […]