×
مامایی
پروپوزال مامایی

مامایی‌ یکی‌ از زیر مجموعه‌های‌ علوم‌ پزشکی‌ است‌ که‌ نقش‌های‌ بسیار گسترده‌ای‌ اعم‌ از نقش‌ مشاوره‌ای‌ آموزشی‌، مراقبتی‌، حمایتی‌، درمانگری‌ و تحقیقاتی‌ دارد. البته‌ تمامی‌ این‌ نقشها در ارتباط‌ با مادر و کودک‌ وآموزش‌ به‌ دختران‌ در زمینه‌ بهداشت‌ دوران‌ بلوغ‌ و بعد از آن‌ می‌پردازد. ماما شخصی است که دوره آموزشی مامائی را گذرانده […]

مامایی
پایان نامه مامایی

اهمیت پایان نامه مامایی به اهمیت این رشته و خدمات آن برای بشر برمی‌گردد. قدمت رشته مامایی در ایران به شکل آموزش عالی، از هشتاد سال قبل است. مامایی از زیرمجموعه‌های علوم پزشکی است. نقش‌های گسترده‌ مامایی نقش مشاوره‌ای آموزشی مراقبتی حمایتی درمانگری تحقیقاتی مامایی از قدیمی ترین مشاغل است. یکی از زیرمجموعه های علوم […]