×
علوم ارتباطات اجتماعی
پایان نامه رشته علوم ارتباطات اجتماعی

  این رشته شامل دو گرایش روزنامه‌نگاری‌ و روابط‌ عمومی‌ می باشد.کارشناس روابط‌ عمومی‌ یک‌ مشاور است‌ و ارتباطی بین سازمان و مخاطبش برقرار می کند. باتوجه به تنوع‌ مطبوعات‌ و خبرگزاری‌ها این رشته بازارکار خوبی دارد. این رشته به ارتباطات سر و سامان می بخشد. رشموضوع این رشته، بررسی ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و […]