×
انواع تحلیل استنادی
تحلیل استنادی چیست؟

در این پست قصد داریم تا به معرفی تحلیل استنادی و کاربرد های آن و در نهایت انواع تحلیل استنادی بپردازیم.

پایگاه جستجو مقالات علمی فارسی
آشنایی با بانک اطلاعات علمی مگ‌ایران (Magiran)

«پایگاه اطلاعات نشریات علمی کشورmagiran»، کامل‌ترین پایگاه و موتور جستجو برای جستجوی مقالات علمی فارسی است.

مدل های علمی
مدل های علمی

روابط علی از طریق مدلی که درآن روابط علی بیش از دومتغیر بطور همزمان موردمطالعه قرار می گیرد بهتر فهمیده می شود .