×
طب فیزیکی
پایان نامه طب فیزیکی و توانبخشی

یکی از رشته های پزشکی تخصصی بالینی طب فیزیکی و توان بخشیPhysical Medicine and Rehabilitation می باشد. طب فیزیکی و توانبخشی به ارزیابی، تشخیص ، درمان،پیشگیری و ارائه روشهای توان بخشی جهت افراد دارای ناتوانی(impairment) و معلولیت(disability) فیزیکی و شناختی در تمام سنین می ­پردازد. تخصص طب فیزیکی و توانبخشی با استفاده از روشهای طب […]