×
طب سنتی
پایان نامه طب سنتی

گروه تحقیقاتی نخبگان برتر:   طب سنتی و هومیوپاتی جزو  طب کل نگر می باشند . چ طب کل نگر و جزء نگر دارای تفاوت هایی هستند. طب جزء نگر که بیشتر شناخته شده است شامل تخصص هایی مانند چشم ، اعصاب و پوست و خیلی از تخصص های پزشکی داخلی می باشد. یعنی به […]