×
نگارش مقاله ISI
نکاتی مربوط به نگارش مقاله ISI

در این مقاله به معانی ISC و ضریب تأثیر(IF) و اهمیت و ‌‌‌‌‌‌‌روش جستجوی آن و ایرادات شاخص ضریب تأثیر ‌‌می‌پردازیم.

یک شاخص برای ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی
ضریب تأثیر«Impact Factor» یک ژورنال چیست؟

این شاخص نشان‌دهنده فراوانی استنادهایی است که در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ شده داده می‌شود .

مؤسسه اطلاعات علمی
هرآنچه مجلات isi نیاز دارد؟

در این مقاله شما را با مقالات و مجلات ISI آشنا می‌کنیم و همچنین به معرفی موسسه ISI ، تاریخچه آن و … می‌پردازیم .