×
ساختار مقاله نویسی
آنچه درمورد مقاله‌نویسی باید بدانیم؟

در این پست به راهکارهای درست در زمینه مقاله نویسی و به معرفی بخشی از اجزا و عناصر ساختاری مقالات علمی و پژوهشی می پردازیم.

اجزای تشکیل دهنده پایان نامه
اجزای تشکیل دهنده پایان نامه و ترتیب آنها

اجزاء و ساختار پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد و دوره ی دکترا معمولا هر دانشگاهی فرمت خاصی را برای دانشجویان خود برای نوشتن پایان نامه تعریف می کند

اصول كلي آيين نگارش
آئین نگارش

محقق باید ابعاد سه گانه محتوایی، ساختاری و نگارشی مقاله را مورد توجه قرار دهد.