×
ریاضیات محض
رساله دکتری ریاضیات محض

فارغ تحصیلان رشته ریاضی محض با گسترش مبانی جدید و تشخیص روابط کشف نشده قوانین ریاضی باعث گسترش دانش ریاضی می شوند. در علم ریاضیات محض فارغ التحصیلان به دنبال گسترش دانش پایه هستند موارد کاربردی را بررسی می کنند. همچنین دانش مطلقی نوعی راهبرد مفید در ایجاد و پیشبرد بسیاری از دستاورد های مهندسی […]

ریاضیات محض
پایان نامه ریاضیات محض

ریاضیات محض (به انگلیسی: Pure mathematics)به بخشی  از فعالیت‌های ریاضی مربوط می شود  که به آن فارغ از انگیزه‌های عملی و کاربردی پرداخته می‌شود. این نوع فعالیت در زمینه ریاضیات از قرن هیجدهم میلادی رایج بوده است. در آن زمان این رشته که به «ریاضیات نظری» هم معروف بود، کاری به کاربردهای رایج ریاضیات مثل […]