×
رادیولوژی دامپزشکی
پایان نامه رادیولوژی دامپزشکی

رادیولوژی دامپزشکی  نام یک رشته از تخصصهای دام پزشکی است که از پرتو ایکس و دیگر اقسام امواج و پرتوها برای تشخیص و درمان بیماری و حالات غیر طبیعی دام کمک می گیرد. در تمام اینها، هدف تشخیص بیماری یا حالات غیر طبیعی به کمک روشهای پیشرفته تصویری است.   خدمات گروه تحقیقاتی نخبگان برتر […]