×
برخورداری از تفکر انتقادی،مشارکت در دانش،خلاقیت و نوآوری، کاربرد پذیری نتایج
چه مواردی ارزش مقاله شما را افزایش می‌دهد؟

یک سری از ویژگی‌ها مانند تفکر انتقادی، ایجاز،کاربردپذیری باعث ارزش مقاله می‌شوند.

تمرینات قبل از جلسه دفاع یا کنفرانس
تمرین نهایی و آمادگی برای جلسه دفاع

از عوامل مهم که درموفق بودن ارائه جلسه دفاع یا کنفرانس نقش کلیدی دارد ، تمرینات مکرر قبل از ارائه جلسه دفاع یا کنفرانس دانشجو می باشد .

چطور جلسه دفاع از پایان نامه
چطور جلسه دفاع از پایان نامه خود را اداره کنیم؟ (بخش اول)

موضوعی که می تواند یک سکوی پرتاب برای این دانشجویان باشد تا بتوانند مهارت های خود را به استاد راهنما و استاد داور نشان دهند.

اثبات اهمیت تحقیق
طریقه نوشتن اهمیت و ضرورت تحقیق در پایان نامه

محقق یا دانشجو باید مشخص کند این تحقیق یا پایان نامه در چه زمینه‌ای اهمیت بیشتری دارد.

تاریخچه موضوع انتخابی
تاریخچه موضوع تحقیق در پایان نامه

محقق یا دانشجو نیاز دارد که آگاهی خود را نسبت تاریخچه موضوع انتخابی با مراجعه به مستندات پیرامون موضوع تحقیق یا پایان نامه گسترش دهد و تحقیقات خود را با با دستاوردهای دیگران هماهنگ کند.

اهمیت پایان نامه
جایگاه و اهمیت پایان نامه در مراحل تحصیلی

دانشجو با ورود به مرحله دوره کارشناسی ارشد اکنون آمادگی آن را دارد که آموخته و دانش خودرا در یک فضای واقعی به مرحله آزمون بگذارد.

مطالبی درباره پایان نامه یا رساله
پایان نامه یا رساله چیست ؟

پایان نامه یا رساله ( تز) یک گزارش یا تحقیقی است که دانشجویان درباره یک موضوع خاص مربوط به گرایش تحصیلی شان ، برای دریافت مدرک تحصیلی این کار تحقیقی را انجام می دهند.