×
حفاظت و مرمت تاریخی
پایان نامه حفاظت و مرمت تاریخی

  هدفی که این رشته دارد تربیت افرادی است که که با کمک احیا و مرمت و نگهداری علمی آثار و اشیا فرهنگی و تاریخی در جهت استقلال و رشد فرهنگی و اقتصادی کشور گام موثری بردارند. با گسترش فعالیتهای باستان‌شناسی در کشور و همچنین رشد کتابخانه‌ها و موزه‌ها و گالری¬ها نیاز به دانش اموختگان […]