×
جراحی دامپزشکی
پایان نامه جراحی دامپزشکی

    یکی از بخش های مهم علم وسیع دامپزشکی که در پروسه درمان به کار می آید جراحی دامپزشکی می باشد که بسیار متنوع و گوناگون است و فراگیری دقیق آن نیازمند مشاهده کیس های مختلف و مولتی مدیا می باشد. استفاده از تکنیک های نوین جراحی و کاربرد داروهای جدید مرتبط با جراحی […]